Bibliografie

Verhoeven G. Kloosters. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Hilversum: Verloren; 1996. pp. 321-352.
Verhoeven G. Parochies. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Hilversum: Verloren; 1996. pp. 300-320.
Verhoeven G, Mol JA(H). Friese testamenten tot 1550. Boarnerige. Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde; 1994. p. XXXV+664.
Verhoeven G. De beoorkonding van testamenten in middeleeuws Friesland. In: Mol JA(H). Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde; 1994. pp. 13-36.

Pagina's