Bibliografie

van der Vlist E. Elfduizend Maagden en enkele boeken. Handschriften uit het Sint-Ursulaklooster in Warmond. In: van Anrooij W, Dlabačová A, Geleijns E, Schaeps J, Warnar G, van Zanen S, editors. Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren; 2020. p. 336-41.
van der Vlist E. Middeleeuwse metadata. Boeken van de Amsterdamse kartuizers. In: Hogenbirk M, Kuitert L, editors. Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2017. p. 432-47.
van der Vlist E, Rudy KM. Het geschreven boek in Nederland tot omstreeks 1400. In: Kopij en druk revisited. Vol 17.; 2010. p. 15-52. (Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis; vol 17).
van Heel J. De lotgevallen van een Romeinse incunabel te Leuven: Nicolaus de Lyra, 'Postilla litteralis super totam Bibliam' (1472) uit het bezit van Henricus van Zomeren. In: Biemans JAAM, van der Hoek K, Rudy KM, van der Vlist E, editors. Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koniklijke Bibliotheek. Vol 8. Zutphen: Walburg Pers; 2007. p. 133-46. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe reeks; vol 8).
Mulder H. Waar rustte het hoofd van de H. Helvidius? Op zoek naar een Maria Magdalenaklooster in het bisdom Utrecht. In: Biemans JAAM, van der Hoek K, Rudy KM, van der Vlist E, editors. Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koniklijke Bibliotheek. Vol 8. Zutphen: Walburg Pers; 2007. p. 303-10. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe reeks; vol 8).
Wierda LS. Legstukjes voor een puzzel. Een Luiks missaal in de Vaticaanse Bibliotheek. In: Biemans JAAM, van der Hoek K, Rudy KM, van der Vlist E, editors. Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koniklijke Bibliotheek. Vol 8. Zutphen: Walburg Pers; 2007. p. 397-407. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe reeks; vol 8).
Kienhorst H. Meer mystiek uit het Arnhemse Agnietenklooster: de handschriften Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 51 en 133 H 13. In: Biemans JAAM, van der Hoek K, Rudy KM, van der Vlist E, editors. Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koniklijke Bibliotheek. Vol 8. Zutphen: Walburg Pers; 2007. p. 201-15. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe reeks; vol 8).
van der Vlist E. Een "nieuw" oudste document in het gemeentearchief Leiden? Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 2001;93:38-43.