Bibliografie

Exporteer 2 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Auteur is Benders, Jeroen  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Benders, J. (2018). 768-ca. 1400. Het geschreven woord in kerk en stad. In S. Folkerts & Verhoeven, G. (Red.), Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel (pp. 10-35). Zutphen: Walburg Pers.
Benders, J. (2021). Bisschoppen schaduwen. Een verkenning van het landsheerlijk itinerarium in het Sticht Utrecht, circa 1150-1528. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 49-64). Hilversum: Verloren.