Bibliografie

Exporteer 29 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Auteur is Mulder-Bakker, Anneke B.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mulder-Bakker, A. B. (2010). Anchorites in the Low Countries. In L. H. McAvoy (Red.), Anchoritic Traditions of Medieval Europe (pp. 22-42). Woodbridge: Boydell & Brewer.
Mulder-Bakker, A. B. (1997). Gefascineerd door heiligen. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden in de dertiende eeuw. In A. B. Mulder-Bakker & Carasso-Kok, M. (Red.), Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden (pp. 1-26). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (1999). Bij de Eik. De kluizenaar en het stift. In A. G. Schulte & Warffemius, A. A. M. (Red.), Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg (pp. 27-41). Zwolle-Zeist: Waanders-Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Mulder-Bakker, A. B. (2004). Maria doctrix. Anachoretic Women, the Mother of God, and the Transmission of Knowledge. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Seeing and Knowing. Women and Learning in Medieval Europe, 1200-1550 (Vol. 11, pp. 181-199). Turnhout: Brepols.
Mulder-Bakker, A. B. (1998). De kluizenaar Gerlach van Houthem, Rolduc en de orde van Premonstreyt. In S. Van de Perre (Red.), Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré (Vol. 8, pp. 21-30). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Mulder-Bakker, A. B. (1998). De vrede van abten. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 3-17). Assen: Van Gorcum.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). Ivetta of Huy. Mater et magistra. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 225-258). New York: Garland Publishing.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). De geschiedenis van de ridder-kluizenaar van Houthem. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 9-23). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). De overgeleverde tekst en zijn wordingsgeschiedenis. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 25-49). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). Ridder en kluizenaar in de twaalfde eeuw. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 51-71). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). Sint Gerlachs stede. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 73-99). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). De verering. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 119-135). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (2011). Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 213-227). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (2009). Gerlach van Houthem: een kluizenaar met een opdracht. In P. Mertens (Red.), Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach (pp. 59-67). Nijmegen: Vantilt.
Mulder-Bakker, A. B. (2009). De cultus van Sint Gerlach en de geschiedenis van zijn stift. In P. Mertens (Red.), Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach (pp. 68-77). Nijmegen: Vantilt.
Mulder-Bakker, A. B. (2017). Kluizenaressen en ongebonden religieuze vrouwen. In L. Kusters (Red.), Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding (pp. 101-106). Leuven: Parcum-Davindsfonds.
Mulder-Bakker, A. B. (1994). Woudvrouwen, Ierse prinsessen als kluizenaressen in de Nederlanden. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 20(1), 1-23.
Mulder-Bakker, A. B. (2020). Dimpna, historische achtergronden en cultus . In S. Van Dorst (Red.), Zot van Dimpna. Acht panelen vol passie, lef en rebellie (pp. 266-278). Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation.
Mulder-Bakker, A. B. (2020). Dymphna, her Historical Background and Cult. In S. Van Dorst (Red.), Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad (pp. 266-278). Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation.
Mulder-Bakker, A. B. (2012). General Introduction Holy Lay Women and their Biographers in the Thirteenth Century. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Living Saints of the Thirteenth Century. The Lives of Yvette, Anchoress of Huy; Juliana of Cornillon, Author of the Corpus Christi Feast; and Margaret the Lame, Anchoress of Magdeburg (Vol. 20, pp. 1-42). Turnhout: Brepols.
Mulder-Bakker, A. B., & McNamara, J. A.. (2012). The Life of Yvette, Anchoress of Huy, by Hugh of Floreffe. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Living Saints of the Thirteenth Century. The Lives of Yvette, Anchoress of Huy; Juliana of Cornillon, Author of the Corpus Christi Feast; and Margaret the Lame, Anchoress of Magdeburg (Vol. 20, pp. 47-142). Turnhout: Brepols.
Mulder-Bakker, A. B., & Bremmer Jr, R. H.. (2021). Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 8-23). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Heiligen en relieken. Geloofspraktijken van boeren en burgers. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 100-102). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). De arm van Johannes de Doper in de Martinikerk van Groningen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 115-117). Zutphen: Walburg Pers.

Pagina's