Bibliografie

Exporteer 71 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur is Mol, J.A.(Hans)  [Alle filters opschonen]
Book
Verhoeven, G., & Mol, J. A. (H. ). (1994). Friese testamenten tot 1550. (R. H. Bremmer, Vert.)Boarnerige (Vol. 4, p. XXXV+664). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Mol, J. A. (H. ). (2011). Vechten, bidden en verplegen. Twaalf opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde. Balije van Utrecht (Vol. 5, p. 368). Hilversum: Verloren.
de Langen, G. J., Mol, J. A. (H. ), Noomen, P. N., & Oldersma, L.. (1996). Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland (p. 72). Leeuwarden: Provincie Friesland-Stichting RAAP-Fryske Akademy-Ryksargyf for Fryslan.
Lambooij, H. T. M., & Mol, J. A. (H. ). (2001). Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland. (M. Gumbert-Hepp & Noomen, P. N., Vert.)Fryske Academy (Vol. 923, p. 534). Hilversum-Leeuwarden: Verloren-Fryske Akademy.
Book Chapter
Mol, J. A. (H. ). (1998). The Beginnings of the Military Orders in Frisia. In H. J. Nicholson (Red.), Welfare and warfare (Vol. 2, pp. 307-317). Aldershot: Ashgate.
Mol, J. A. (H. ). (2001). Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Frisia. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 152-164). Groningen: Groninger Museum.
Mol, J. A. (H. ). (1992). Besitzerwerbungen der friesischen Zisterzienserklöster Klaarkamp, Bloemkamp un Gerkesklooster. In K. Elm (Red.), Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster (Vol. 7, pp. 67-96). Berlin: Duncker und Humblot.
Verhoeven, G. (1994). De beoorkonding van testamenten in middeleeuws Friesland. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 13-36). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Cappon, C. M. (1994). De erfstelling in de Friese testamenten tot 1550. Een plaatsbepaling. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 37-72). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Mol, J. A. (H. ). (2021). De expansie en aanwezigheid van de premonstratenzers in de Friese landen tot 1600. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 64-67). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Mol, J. A. (H. ). (2000). De materiële grondslagen van de Premonstratenzer kloosters in Westlauwers Friesland. In H. Janssens (Red.), Norbertijnen in Westlauwers Friesland (Vol. 10, pp. 7-24). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Mol, J. A. (H. ), & Noomen, P. N.. (1996). De stichting van de augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc. In S. Zijlstra, Vis, G. N. M., & Zeinstra, D. J. M. (Red.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Vol. 8, pp. 11-46). Delft: Eburon.
van Moolenbroek, J. J. (2006). Een pastoraal offensief in Antwerpen. Norbertus, de volgelingen van Tanchelm, en de stichting van het Sint-Michielsklooster in 1124. In S. Corbellini, Goudriaan, K., Mol, J. A. (H. ), & Tervoort, A. (Red.), Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit (Vol. 97, pp. 13-30). Hilversum: Verloren.
Mol, J. A. (H. ). (2004). Een premonstratenzer landschap in Friesland: het ‘imperium’ van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk gezien. In H. Janssens (Red.), Norbertijner Abdij-economie en Landschap (Vol. 14, pp. 31-51). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Mol, J. A. (H. ). (2008). Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 213-231). Hilversum: Verloren.
Mol, J. A. (H. ). (2003). Friesische Freiheit in Kirchspiel und Kloster. In H. van Lengen, Driever, R., & Kuppers, W. (Red.), Die Friesische Freiheit des Mitteltalters. Leben und Legende (pp. 194-245). Aurich: Ostfriesische Landschaftliche Verlags- und Vertriebsgesellschaft.
Mol, J. A. (H. ). (1995). Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 123-124). Utrecht: Matrijs.
Mol, J. A. (H. ). (1994). Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 175-214). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Mol, J. A. (H. ). (1994). Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 175-214). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Mol, J. A. (H. ). (1997). Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters. In P. H. Breuker & Janse, A. (Red.), Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (pp. 94-108). Zutphen: Walburg Pers.
de Langen, G. J., & Mol, J. A. (H. ). (1998). Het klooster Lidlum [in de Roblès atlassen]. In R. de Vries (Red.), Caspar de Roblès, de Friese Alva. Catalogus bij de tentoonstelling in het Rijksarchief in Fryslan, Leeuwarden (pp. 37-43). Leeuwarden: Rijksarchief in Fryslan.

Pagina's