Bibliografie

Exporteer 13 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Auteur is Nip, Renée I.A.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Nip, R. I. A. (2005). Changing Demands, Changing Tools : A Survey of Narrative Historical Sources Written during the Middle Ages in the Northern Low Countries. In W. Verbeke, Milis, L. J. R., & Goossens, J. (Red.), Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind (Vol. 34, pp. 1-20). Leuven: Leuven University Press.
Nip, R. I. A. (2004). Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons (d. 1087). Studie van de bronnen en diplomatische editie van BHL 703. Publications de l'Encyclopédie Bénédictine (Vol. 3, p. 378). Turnhout: Brepols.
Nip, R. I. A. (2011). Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 229-244). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (2003). Een stadse en heilige weduwe: Ludeke Jarges (†1469) en Elisabeth van Thüringen. Historisch Jaarboek Groningen, Jaarboek 2003, 7-21.
Nip, R. I. A. (2008). Hoofdelingen en stedelingen, een wereld van verschil ca. 1350-1536. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 229-293 en 373). Zwolle: Waanders.
Nip, R. I. A. (2008). Opname in een groter verband. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 295-361 en 373-374). Zwolle: Waanders.
Nip, R. I. A. (2010). Ludeke Jarges (ca. 1410-1469). Een Groningse weduwe en de broeders en zusters van het Gemene Leven. In J. Touber & Brouwer, M. (Red.), De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen (pp. 13-23). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (1995). Godelieve of Gistel and Ida of Boulogne. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 191-223). New York: Garland Publishing.
Nip, R. I. A. (2015). Lisiardus, Hariulfus, Vitae, Miracula, Translatio et alia Hagiographica sancti Arnulphi episcopi Suessionensis. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (Vol. 285, p. LXXIV+356). Turnhout: Brepols.
Nip, R. I. A. (2016). Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen in de Middeleeuwen, ca. 1267-1594. In M. Hillenga & Krips-van der Laan, H. (Red.), Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen (pp. 9-47 en 180-182). Zwolle: WBooks.
Nip, R. I. A. (2021). Levenden herdenken doden in en om Groningen in de late middeleeuwen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 76-79). Zutphen: Walburg Pers.