Bibliografie

Exporteer 203 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Adam, R. (2009). Impressum Leodii .. L'imprimerie avant Morhenus. In P. Bruyère & Marchandisse, A. (Red.), Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIII e siècle (Vol. 34, pp. 195-199). Liège: Société des Bibliophiles liégeois.
Ahoud, W. F. M. (1989). Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen 1389-1811 (1818). Zutphense archiefpublikaties (Vol. 5). Zutphen: Gemeentearchief Zutphen.
Alberzoni, M. P. (2012). I sistemi di controllo. In C. Andenna, Herbers, K., & Melville, G. (Red.), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen. Band 1. Netzwerke: Klöster und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts (Vol. 1.1, pp. 93-117). Stuut: Franz Steiner Verlag.
Ambrosius, E. (2021). In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 200-211). Zutphen: Walburg Pers.
Angenendt, A. (2002). In honore Salvatoris. Vom Sinn und Unsinn der Patrozienkunde. Revue d’Histoire Ecclésiastique, 97(2), 431-456.
Appelmans, J. (2020). Image et usage des bois par les prémontrés en Brabant. In M. Plouvier (Red.), Actes officiels des 41e, 42e et 43e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Belgique, Liège, 2015 – Alsace, 2016 – République tchèque & Autriche, 2017 (Vol. 41-43, pp. 141-150). Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées.
Ardura, B., & Janssens, H.. (2021). In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 10-13). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Arnoldussen, S. (2018). ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, Knol, E., & Schokker, J. (Red.), Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Vol. 99, pp. 199-204). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
B
Babcock, R. G. (2013). Invented Speeches and the Teaching of Declamation in the Tenth-Century Schools of Liège. In J. Elfassi, Lanéry, C., & Turcan-Verkerk, A. - M. (Red.), Amicorum societas: mélanges offerts à François Dolbeau pour son 65e anniversaire (pp. 19-26). Firenze: Sismel.
Balzer, E. (2012). Imiza von Xanten. Was die domna des 10. Jahrhunderts mit der Kaiserin Theophanu, den Grafen von Cappenberg und dem „Barbarossakopf“ zu tun hat. In D. Geuenich & Lieven, J. (Red.), Das St. Viktor-Stift Xanten. Geschichte und Kultur im Mittelalter (Vol. 1, pp. 17-57). Köln-Weimar-Wien: Böhlau.
Bas, A. (2017). Inquisiteur Jacob van Hoogstraten (ca. 1460-1527) over het vagevuur. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 20(4), 125-130.
Belin, M. (2012). In devotione hominum. Le peuple des saints dans le monde paroissial des Pays-Bas méridionaux (15e-17e siècles) : l'exemple du Roman Pays de Brabant. In M. Belin (Red.), Saints, sainteté et culte des saints en Roman Pays. Cultes d'hier et d'aujourd'hui (Vol. 15, pp. 55-110). Wavre: CHIREL BW.
Bergmans, A. (2018). Introduction. Les nouvelles découvertes de peintures murales, enrichissement de la connaissance et du patrimoine. In G. Victoir, Davy, C., Leduc-Gueye, C., & Vuillemard-Jenn, A. (Red.), 1994-2014, Vingt années de découvertes de peintures monumentales. Bilans et perspectives (pp. 19-34). Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée.
Bitter, P., Bonenkampová, V., & Goudriaan, K.. (2013). Inleiding. In P. Bitter, Bonenkampová, V., & Goudriaan, K. (Red.), Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (pp. 7-19). Hilversum: Verloren.
de Boer, D. E. H. (2012). In het voetspoor van Emo. De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212. In H. Janssens (Red.), Reizen in woelige tijden (Vol. 22, pp. 7-20). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Bordone, R. (2019). I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico nei Paesi Bassi. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 243-251). Roma: École française de Rome.
Bordone, R. (2019). I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico mei Paesi Bassi. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 243-251). Rome: École française de Rome.

Pagina's