Bibliografie

Exporteer 69 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Caspers, Charles M.A.  [Alle filters opschonen]
2012
van Dijk, R. (2012). De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van Christus. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 355-368). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 311-352). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A., Gielis, G., & Gielis, M.. (2012). De voorgeschiedenis: kerkelijk en godsdienstig leven in de late middeleeuwen. In M. Gielis, Kenis, L., Marnef, G., & Schelkens, K. (Red.), In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen (pp. 13-37). Leuven: Davidsfonds.
van Dijk, R. (2012). Johannes Busch op de Lüneburger Heide. Hervorming en verzet in het cisterciënzerinnenklooster te Wienhausen. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 369-396). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). Raadgevingen voor een kartuizernovice. Geert Grote en zijn Brief over een nieuwe monnik. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 19-43). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A., & Hofman, R.. (2012). Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 9-16). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A., & Hofman, R.. (2012). Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 9-16). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). Spiritualiteit van de innigheid. Mystiek en kerkkritiek in de Moderne Devotie. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 247-279). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). Thematische meditatie en het beeld. Visualiteit in de Geestelijke opklimmingen van Gerard Zerbolt van Zutphen. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 281-310). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). Titus Brandsma en de editio critica van de verzamelde geschriften van Geert Grote. Geschiedenis van een editieproject. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 85-126). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). Tot vertroosting en ter herinnering. De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 129-197). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). Vrouwelijk Windesheim. De uitstraling van mater Salome Sticken. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 199-224). Hilversum: Verloren.
2009
Bijsterveld, A. J. A., & Caspers, C. M. A.. (2009). Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In J. De Maeyer, Put, E., Tihon, A., & Vanden Bosch, G. (Red.), Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis (Vol. 1, pp. 15-61). Antwerpen: Halewijn.
2004
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (2004). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 4: Addenda, Index, Bijlagen. (Y. Mathijsen, Evers, A., Hamers, V., & Jacobs, A., Vert.) (p. 384). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Caspers, C. M. A. (2004). Het kerkelijk en godsdienstig leven van circa 1215 tot circa 1350. In R. van Uytven, Bruneel, C., Koldeweij, J., van de Sande, A. W. F. M., & Oudheusden, J. A. F. M. (Red.), Geschiedenis van Brabant: van het hertogdom tot het heden (1e ed., pp. 125-133). Zwolle-Leuven: Waanders-Davidsfonds-Stichting Colloquium De Brabantse Stad.
Caspers, C. M. A. (2004). Kerkelijk en godsdienstig Brabant tot aan de komst van de Reformatie. 1450-1521. In R. van Uytven, Bruneel, C., Koldeweij, J., van de Sande, A. W. F. M., & Oudheusden, J. A. F. M. (Red.), Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (1e ed., pp. 252-261). Zwolle-Leuven: Waanders-Davidsfonds-Stichting Colloquium De Brabantse Stad.
Caspers, C. M. A. (2004). Kerkelijk en godsdienstig leven Brabant tussen de jubeljaren 1350 en 1450. In R. van Uytven, Bruneel, C., Koldeweij, J., van de Sande, A. W. F. M., & Oudheusden, J. A. F. M. (Red.), Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (1e ed., pp. 179-186). Zwolle-Leuven: Waanders-Davidsfonds-Stichting Colloquium De Brabantse Stad.
2003
van der Pol, F. (2003). The Book of Hours from the Sisters of Saint Agnes in Kampen. A Spiritual Guide for a Community of Worship. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 169-192). Leuven: Peeters.
Hofman, R. (2003). Geert Grote's Treatise Contra Turrim Traiectensem and his Conversion to a Spiritually Oriented Life. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 41-56). Leuven: Peeters.
Blommestijn, H. (2003). Growing toward Likeness. Gerard Zerbolt of Zutphen's View of the Spiritual Journey. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 121-156). Leuven: Peeters.
Waaijman, K. (2003). Image and Imagelessness. A Challenge to [the Modern] Devotion. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 29-40). Leuven: Peeters.
Gerrits, G. H. (2003). Johannes Brinckerinck. Life, Sermons, and Thought. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 57-120). Leuven: Peeters.

Pagina's