Bibliografie

Exporteer 31 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Boer, Dick E.H. de  [Alle filters opschonen]
1998
van Spijker, I. 't. (1998). Een matte biografie, een heiligenleven met allure: de dertiende-eeuwse Vita Siardi. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 187-199). Assen: Van Gorcum.
van Schaïk, R.. (1998). Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 225-239). Assen: Van Gorcum.
Boersma, J. W. (1998). Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 167-186). Assen: Van Gorcum.
1996
Verhoeven, G. (1996). Kloosters. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 321-352). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (1996). Ontstaan en oudste geschiedenis van Dordrecht. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 15-32). Hilversum: Verloren.
Verhoeven, G. (1996). Parochies. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 300-320). Hilversum: Verloren.

Pagina's