Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Belaen, J. (2016).  Een “ordo sine ordine”? Nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van de benedictijnse kloosterorde in de hoge middeleeuwen. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. 70, 5-24.
Belaen, J. (2018).  The Role of Abbots in the Coordination of Regional Benedictine Monasticism (c. 1130 – c. 1215). (Vanderputten, Steven, Ed.).Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West. 74, 125-150.
Bellitto, C. M. (2017).  Ecclesia semper reformanda: Medieval Ideas and Attempts at Church Reform. (Melloni, Alberto, Ed.).Martin Luther. A Christian between Reofrms and Modernity (1517-2017). 1, 75-89.
Benders, J. (2018).  768-ca. 1400. Het geschreven woord in kerk en stad. (Folkerts, Suzan, Verhoeven, Garrelt, Ed.).Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. 10-35.
van den Berg, B. (2005).  Turbulent times for Sint Janskerk in Gouda. The story of the building campaign and the reconstruction after the Great Fire of 1552. (Groot, Wim de, Ed.).The Seventh Window. The King’s Window donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557). 81-95.
van Bergen, S. (2018).  Uitwisseling tussen noord en zuid en verboden import. (As-Vijvers, Anne Margreet W., Korteweg, Anne, Ed.).Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit. 120-132.
Berger, D. (2017).  Die Diözese Lüttich als Empfängerlandschaft von Papsturkunden. Bestandsaufnahme und erste Auswertung der von Wolfgang Peters (†2012) nachgelassenen Materialen. (Herbers, Klaus, Müller, Harald, Ed.).Lotharingien und das Papsttum im Früh- und Hochmittelalter. Wechselwirkungen im Grenzraum zwischen Germania und Gallia. 107-125.