Bibliografie

Exporteer 5080 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Kort, J. C. (1993).  Jaarstijlen van adellijke families. Nederlands Archievenblad. 97, 197-207.
Verhulst, A. E. (1993).  Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 47, 15-27.
Stoel, J. G. M. (1993).  Oorkondenboek van het Archief Kasteel Arcen, 1400-1782. Dl II. Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden. 22,
Bordewijk, H., & de Raat R. M. (1993).  Regestenlijst van het huisarchief Almelo, 1154-1578. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel. 30-31, 461.
Fenske, L., & Militzer K. (1993).  Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte. 12, 956. Abstract
Willaert, F. (1993).  Ruusbroec als auteur. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 59-72.