Bibliografie

Exporteer 5059 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Leeuwenberg, H. L. P. (1997).  Westmaas, een kartuizer nederzetting in de Hoekse Waard. (Erkelenz-Buttinger, E.S.C., Ed.).De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA. 297-313.
Trio, P. (2010).  What Factors Contributed to the Establishment of the Mendicant Orders in Thirteenth-Century Ypres. (Robson, Michael, Röhrkasten, Jens, Ed.).Franciscan organisation in the mendicant context: formal and informal structures of the friars’ lives and ministry in the Middle Ages. 44, 97-112.
Schmidt, H. - J. (2006).  Widerstand von Frauen gegen Reformen. (Klüting, Edeltraud, Ed.).Fromme Frauen - unbequeme Frauen? Weibliches Religiosentum im Mittelalter. 3, 143-180.
Jaski, B. (2018).  Wie van de drie? Een negende-eeuws sacramentarium in Utrecht. (Jaski, Bart, Mostert, Marco, Vliet, Kaj van, Ed.).Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. 171, 70-75.
Otten, D. (2016).  Wie was de Apostel der Friezen?. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 19(1), 14-17.
Verleyen, W. (2016).  Wie was de H. Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander. 99(3), 323-332.
Verleyen, W. (2007).  Wie was Sint-Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander. 90(4), 493-504.
Paquay, V. (2008).  Wijbisschop, officiaal, bedelmonnik, collecteur. Kerkelijke prominenten doen de O.L.V.-kerk te Breda aan. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 61, 149-170. Abstract
Goudriaan, K. (1995).  Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem. (Aesch, F.H.J. van, Ed.).Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. 20, 85-113.
Cordfunke, E. H. P., & Maat G. J. R. (2015).  Willem II of Floris de Voogd?. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 130(4), 99-108.
Henderikx, P. (2015).  Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 130(4), 78-88.
Schepers, K. (2004).  Willem Jordaens. Auteur en vertaler. Ons Geestelijk Erf. 78(1), 31-51.