Bibliografie

Exporteer 5059 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Boersma, J. W. (1998).  Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. (Boer, Dick E.H. de, Nip, Renée I.A., Schaïk, Remi van, Ed.).Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. 17, 167-186.
Staubach, N. (2013).  Zwischen partikularer Identität und universalem Anspruch: Einheit und Vielfalt der Devotio moderna. (Boer, Dick E.H. de, Kwiatkowski, Iris, Ed.).Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. 1, 29-56.
«
Arnoldussen, S. (2018).  ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. (Nieuwhof, Annet, Knol, Egge, Schokker, Jelle, Ed.).Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis . 99, 199-204. Abstract
Moens, R. (2013).  ‘“De legato domini Arnulphi de Audenarde”. De testamenten van arnulf IV van Oudernaarde (1242). Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 50, 149-200.