Bibliografie

Exporteer 7489 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Carnier, M. (1995). Tienden in het graafschap Vlaanderen tijdens de twaalfde eeuw. Het voorbeeld van Reninge. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 132, 97-116.
Geirnaert, D. (2023). Tienduizend Martelaren in duplo. Informatieve wisselwerking tussen twee memoriestukken. Madoc, 37(1), 24-34. doi:DOI: https://doi.org/10.5117/MADOC2023.1.004.GEIR
Burnett, C. (2021). Time, the Liber floridus and the Science of the Stars in the Twelfth Century. In P. Carmassi (Red.), Time and Science in the Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer (pp. 169-181). Turnhout: Brepols.
Denessen, R. (2000). Timmeratie van het nieuw pastoreel huys oft weym tot Venlo. Bouwgeschiedenis van de Venlose pastorie. In W. I. N. J. Boelens (Red.), Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo (pp. 110-143). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Woodley, R. (2009). Tinctoris and Nivelles: The Obit Evidence. Journal of the Alamire Foundation, 1(1), 110-121.
van Dijk, R. (2012). Titus Brandsma en de editio critica van de verzamelde geschriften van Geert Grote. Geschiedenis van een editieproject. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 85-126). Hilversum: Verloren.
Hoff, R. (2023). To shape one’s own reading practice. Lectoral agency in printed Devotio Moderna psalters (1480-1500). Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 30, 4-30. doi:https://doi.org/10.5117/JNB2023.002.HOFF
Nijsten, G. J. M. (1997). Toneel in de stad. Op zoek naar culturele uitingsvormen van stedelijk bewustzijn in de Noordelijke Nederlanden. In M. Carlier, Greve, A., Prevenier, W., & Stabel, P. (Red.), Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996) (Vol. 7, pp. 105-129). Leuven: Garant.
Koyen, M. H. (2002). Tongerlo door de eeuwen heen. In L. C. Van Dyck (Red.), Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel (Vol. 6, pp. 399-459). Averbode: Praemonstratensia.
Koyen, M. H. (2002). Tongerlo en de heerlijkheid van Ravels-Eel. In L. C. Van Dyck (Red.), Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel (Vol. 6, pp. 91-108). Averbode: Praemonstratensia.
Perneel, A. (2022). Tongerlo en de implementatie van het Concilie van Trente in onze streken. In H. Janssens (Red.), Norbertijnse Lievevrouwen (pp. 65-74). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Koyen, M. H. (2002). Tongerlo en de vorming van het landschapsbeeld te Essen-Kalmthout. In L. C. Van Dyck (Red.), Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel (Vol. 6, pp. 353-367). Averbode: Praemonstratensia.
Klein, P. K. (2004). Topographie, fonctions et programmes iconographiques des cloîtres: la galerie attenante à l'église. In P. K. Klein (Red.), Der mittelalterliche Kreuzgang : Architektur, Funktion and Programm. Ergebnis des internationalen Symposiums das vom 11.-13. Juni 1999 am Kunsthistorischen Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen stattfand (pp. 105-156). Regensburg: Schnell & Steiner.
Fuchs, M., Heinz, S., Rothbrust, B., & Schmid, W.. (2006). Topographie umd Memoria. Die Grablegen der Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz vom 13. bis ins 16. Jahrhundert. In M. Margue (Red.), Sépulture, mort et représentation du pouvoir au moyen âge (Vol. 18, pp. 241-286). Luxembourg: Institut Grand-Ducal de Luxembourg.
Nègre, E.. (1990). Toponymie général de la France. Publications romanes et françaises (Vol. 1-4, Vol. 193-195bis, p. 1871). Genève: Droz.
van Dijk, R. (2012). Tot vertroosting en ter herinnering. De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 129-197). Hilversum: Verloren.
Arblaster, P. (2004). 'Totius Mundi Emporium': Antwerp as a Centre for Vernacular Bible Translations, 1523-1545. In A. - J. Gelderblom, de Jong, J. L., & Van Vaeck, M. (Red.), The Low Countries as a crossroads of religious beliefs (Vol. 3, pp. 9-31). Leiden: Brill.
Rudy, K. M. (2023). Touching Parchment How Medieval Users Rubbed, Handled, and Kissed Their Manuscripts Volume 1: Officials and Their Books. ScholarLed (p. 272). Cambridge: Open Book Publishers. doi:10.11647/OBP.0337

Pagina's