Bibliografie

Exporteer 5196 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bary, E. H.(G.) (1995).  Augustinus en het ongeboren kind in het Oudfries. (Ackermans, G.N., Nissen, Peter, Ed.).Kleine geschiedenissen. Een bundel essays aangeboden aan Adelbert Davids. 46-52.
Bas, A. (2017).  Inquisiteur Jacob van Hoogstraten (ca. 1460-1527) over het vagevuur. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 20(4), 125-130.
Bastemeijer, A. F. W. E., & Groothedde M. (1999).  De Zutphense burcht van het jaar 1000 tot het einde van de twaalfde eeuw. (Groothedde, Michel, Hartman, G.E., Hermans, M.R., Jonge, W.H. de, Ed.).De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk. 31-61.
Bastemeijer, A. F. W. E. (1999).  De dertiende-eeuwse bouwfase van de Sint-Walburgiskerk te Zutphen. (Groothedde, Michel, Hartman, G.E., Hermans, M.R., Jonge, W.H. de, Ed.).De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk. 65-91.
Bauer, R. (2000).  Thomas Becket. Op het scherp van een tijd. (Bauer, Raoul, Trio, Paul, Verschatse, Geert, Ed.).Thomas Becket in Vlaanderen. Waarheid of legende?. 9-16.
van Bavel, B. J. P. (1999).  A valuation of arable productivity in the central part of the Dutch river area, c.1360-c.1570. (Bavel, Bas J.P. van, Thoen, Erik, Ed.).Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison. 2, 297-309.
van Bavel, B. J. P. (1999).  Arable yields and total arable output in the Netherlands from the late Middle Ages to the mid-19th century. (Bavel, Bas J.P. van, Thoen, Erik, Ed.).Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison. 2, 85-112.
van Bavel, B. J. P. (1995).  De stadshoven van de Norbertijner abdijen tijdens de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd. (Van de Perre, Stijn, Ed.).De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie. 5, 9-26.
van Bavel, B. J. P. (1993).  Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Werken uitgegeven door Gerle, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. 44, 628.