Bibliografie

Exporteer 454 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam is S  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
van Synghel, G. (1998). Editie van de schepenoorkonden van 's-Hertogenbosch: dertien oorkonden als supplement op het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311). In D. P. Blok (Red.), Datum et actum: Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Vol. 29, pp. 395-423). Amsterdam: P.J. Meerstensinstituut.
van Synghel, G. (2008). De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot circa 1450. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 25, 12-45.
van Synghel, G. (2007). 'Actum in camera scriptorium oppidi de Buscoducis'. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 101, p. 459). Hilversum: Verloren.
Sykes, K. (2009). Canonici Albi et Moniales: Perceptions of the Twelfth-Century Double House. Journal of Ecclesiastical History, 60(2), 233-245.
Sweetman, R. (2017). Exemplary Care: Storytelling and the ‘Art of Arts’ among Thirteenth-Century Dominicans. In T. Sharp, Cochelin, I., Dinkova-Bruun, G., Firey, A., & Silano, G. (Red.), From Learning to Love: Schools, Law, and Pastoral Care in the Middle Ages. Essays in Honour of Joseph W. Goering (Vol. 29, pp. 628-646). Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
Swart, L. (2014). Overview of Ruusbroec Research. In J. Arblaster & Faesen, R. (Red.), A Companion to John of Ruusbroec (Vol. 51, pp. 303-338). Leiden-Boston: brill.
Suykerbuyk, R. (2020). The matter of piety. Zoutleeuw’s church of Saint Leonard and religious material culture in the Low Countries (c. 1450-1620). Studies in Netherlandish Art and Cultural History (Vol. 16, p. 428). Leiden-Boston: Brill. Verkregen van https://brill.com/view/title/54729
Suykerbuyk, R. (2018). The matter of piety. Material culture in Zoutleeuw’s church of Saint Leonard (c. 1450-1620). (A. - L. Van Bruaene, Vert.)Department of History. gepresenteerd bij 16/03/2018, Universiteit Gent, Gent.
Suykerbuyk, R. (2020). Frans Floris’ altaarstukken in Zoutleeuw. In J. Appelmans & Lisson, J. (Red.), Erfgoed in Brabant (Vol. 103/1, pp. 43-61). Asse: Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel.
Suykerbuyk, R. (2018). 1566. Kans op beeldenstorm. In M. Beyen, Boone, M., De Wever, B., Huet, L., Meijns, B. L. I., Reynebeau, M., e.a. (Red.), Wereldgeschiedenis van Vlaanderen (pp. 202-207). Antwerpen: Polis.
Suydam, M. A. (2004). Visionaries in the public eye: Beguine literature as performance. In E. E. Kittell & Suydam, M. A. (Red.), The texture of society: medieval women in the southern Low Countries (pp. 131-152). New York: Palgrave Macmillan.
Suttor, M. (2007). La science et les fonts baptismaux de Notre-Dame, aujourd’hui à Saint-Barthélemy de Liège. In B. Van den Bossche & Barlet, J. (Red.), L’art mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle (p. 154). Liège: Editions du Perron.
Suttor, M. (1998). L'organisation religieuse et la vie sociale des bateliers mosans, des origines au XVIIe siècle. Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège, 63, 1-19.
Suntrup, R. (2004). Der Gebrauch der Quellen in der Argumentation von 'De libris teutonicalibus'. In N. Staubach (Red.), Kirchenreform von unten: Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben (pp. 264-276). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Pagina's