Bibliografie

Exporteer 179 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam is T  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
van Tussenbroek, G. (2008). Vroege baksteen in het graafschap Holland tot 1300. In T. Coomans & van Royen, H. (Red.), Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe. The Question of the Cistercian Origin (Vol. 7, pp. 115-132).
Turner, A. (2015). The Ghent Manuscript of Terence and its Intellectual Environment. Journal of Medieval Latin, 25, 51-80.
Tummers, H. (1996). Begraven en grafzerken in de oude Minderbroederskerk te Maastricht. In R. de la Haye, van Hall, J. H. H. M., & Venner, G. H. A. (Red.), Achter de Minderbroeders: Opstellen over bijzondere stukken en voorwerpen van het Rijksarchief in Limburg (Vol. 4, pp. 11-35). 978-90-74407-04-5: Maastricht.
Tummers, H. (2001). Die Grabstätten und Grabmonumente der Grafen und Herzöge von Geldern. In J. Stinner & Tekath, K. - H. (Red.), Gelre, Geldern, Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern (Vol. 100, pp. 55-64). Geldern: Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend.
Trouillez, P. (2004). De eerste kerstening van de Lage Landen. Een verhaal van slagen en falen .. In P. Nissen (Red.), Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (pp. 9-17). Leuven: Davidsfonds.
Trouillez, P. (2004). Op weg naar een christenheid in de Lage Landen. In P. Nissen (Red.), Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (pp. 19-25). Leuven: Davidsfonds.
Trio, P. (2006). Een middelgrote norbertijnengemeenschap in de Gentse marge. 1136/1138-ca. 1580. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 45-93). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Trio, P. (2021). De pelgrimage van Anselm Adornes en zijn zoon Jan. Via Genua en Rome naar het Heilig Land met Jeruzalem als apotheose 1470-1471. Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, , 158(1), 105-154.
Trio, P. (1994). Les confréries des Pays-Bas face au problème de la pauvreté (XVème-XVIème siècle). In L. Bertoldi Lenoci (Red.), Confraternite, chiese e società: aspetti e problemi dell'associazionismo laicale europeo in età moderna e contemporanea (Vol. 10, pp. 277-288). Fasano: Schena Editore.
Trio, P. (2006). Lay persons in power: The crumbling of the clerical monopoly on urban devotion in Flanders, as a result of the rise of lay confraternities in the late middle ages. In C. F. Black & Gravestock, P. (Red.), Early Modern Confraternities in Europe and the Americas: International and Interdisciplinary Perspectives (pp. 53-63). Aldershot: Ashgate.
Trio, P. (2000). Aspects de la dévotion populaire à l'église Saint-Jean et à l'église Saint-Bavon jusque vers 1560. In B. Bouckaert (Red.), La Cathédrale Saint-Bavon de Gand du moyen âge au baroque (pp. 12-45). Gent-Amsterdam: Ludion-Flammarion.
Trio, P. (2021). De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 263-276). Hilversum: Verloren.
Trio, P. (2010). What Factors Contributed to the Establishment of the Mendicant Orders in Thirteenth-Century Ypres. In M. Robson & Röhrkasten, J. (Red.), G. Melville (Vert.), Franciscan organisation in the mendicant context: formal and informal structures of the friars’ lives and ministry in the Middle Ages (Vol. 44, pp. 97-112). Berlin: LIT.
Trio, P. (2002). De Calvarietriptiek uit de Gentse Sint-Baafskathedraal (derde kwart van de vijftiende eeuw). Een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever. In R. Bauer, De Smet, M., Meijns, B. L. I., & Trio, P. (Red.), In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek, (Vol. 30, pp. 362-373). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
Trio, P. (2000). Vlaanderen in de twaalfde eeuw. Een hoogtepunt in de geschiedenis van het graafschap. In R. Bauer, Trio, P., & Verschatse, G. (Red.), Thomas Becket in Vlaanderen. Waarheid of legende? (pp. 17-36). Kortrijk: Gemeentebestuur Kortrijk.
Trio, P., & Carnier, M.. (1997). La confrérie nommée 'kalande'. Réminiscence d'une organisation à base décanale, dans le comté de Flandre au Moyen Âge. Preprints. Papers uitgegeven door de subfaculteit Letteren van de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk (Vol. 90, p. 11). Kortrijk: KULAK.

Pagina's