Bibliografie

Exporteer 18 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam is U  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
U
van Uytven, R. (2012). Affligem, de abten en de Staten van Brabant in de 15de en 16de eeuw. Eigen Schoon en de Brabander, 96(1), 117-130.
van Uytven, R. (2002). Kanttekeningen bij kanunnik Van der Paele: Sprekende Palen en Groene papegaaien. In R. Bauer, De Smet, M., Meijns, B. L. I., & Trio, P. (Red.), In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek, (Vol. 30, pp. 374-384). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
van Uytven, R. (2002). De Brabantse kloosters: hun politieke en sociaal-economische rol. In F. Vanhemelryck (Red.), Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant (pp. 65-91). Brussel: K.U. Brussel-Centrum Brabantse Geschiedenis.
Uytterhoeven, R. (2002). 750 jaar Leuvense parochies (p. 168). Leuven: Peeters.
Uyttenhove, L. (2019). De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop?. In A. De Preter, Gielis, M., & Lamberigts, M. (Red.), Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context (pp. 27-56). Antwerpen: Halewijn.
Uyttenhove, L. (2014). Ruusbroec as a Theologian: The Holy Spirit. In J. Arblaster & Faesen, R. (Red.), A Companion to John of Ruusbroec (Vol. 51, pp. 179-203). Leiden-Boston: Brill.
Uyttebrouck, A. (1991). Des documents déconcertants: les comptes des pauvres de la paroisse de Meeffe (1395-1416). In J. - M. Duvosquel & Dierkens, A. (Red.), Villes et campagnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy (pp. 693-711). Liège: Editions du Perron.
Uphoff, J. (2021). Dit boec heft gegeven. Book Donation as an Indicator of a Shared Culture of Devotion in the Late Medieval Low Countries. In Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular (Vol. 1, pp. 99-124). Turnhout: Brepols.
Ulrich, E. (2004). De opgraving van het Agnesklooster. In J. Hinke, Hoitink, Y., & Ulrich, E. (Red.), Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal (pp. 187-208). Hengelo: Broekhuis.
Ulrich, E. (2000). Het Sint-Agnesconvent in Oldenzaal. Ons Geestelijk Erf, 74(1-2), 68-83.
Uhrmacher, M. (2008). Entstehung und Verbreitung von Leprosorien im Westen des Reiches. In M. Pauly, Uhrmacher, M., & Pettiau, H. (Red.), Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004 (Vol. 19, pp. 461-478). Luxembourg: Institut Grand-Ducal de Luxembourg.
Ugé, K.. (2005). Creating the Monastic Past in Medieval Flanders (p. 214). York: York Medieval Press.
Ugé, K.. (1999). Relics as tools of power: the eleventh-century inventio of St Bertin's relics and the assertion of Abbot Bovo's authority. In A. J. A. Bijsterveld, Theunis, H. B., & Wareham, A. (Red.), Negotiating secular and ecclesiastical power. Western Europe in the Central Middle Ages (Vol. 6, pp. 51-71). Turnhout: Brepols.