Bibliografie

Exporteer 215 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam is W  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wüstefeld, (H. )W. C. M.. (2011). Clavicula Salomonis or: Occult Affairs in Amsterdam’s Kalverstraat? Jacob Cornelisz. Van Oostanen and Saul and the Witch of Endor Revisited. In R. de Weijert, Ragetli, K., Bijsterveld, A. J. A., & van Arenthals, J. (Red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Vol. 137, pp. 347-363). Hilversum: Verloren.
Wüstefeld, W. C. M.. (1996). Missionaries, Masters and Manuscripts; a survey of the oldest books and their patrons in the diocese of Utrecht (until c. 1200). In E. de Bièvre (Red.), Utrecht: Britain and the continent. Archaeology, art and architecture (Vol. 18, pp. 145-162). London: Routledge.
Wünsch, T.. (2008). Ein "Dritter Weg"? - Postkonziliarismus in den Traktaten der Petr Chelcicky und des Bartholomäus von Maastricht um 1440. In J. Dendorfer & Märtl, C. (Red.), Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450 - 1475) (Vol. 13, pp. 19-44). Berlin: LIT.
van de Wouw, T. (2018). Zutphense kaarsenkroon. In J. B. Oosterman (Red.), Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429) (pp. 66-67). Nijmegen-Zwolle: Museum Het Valkhof-Waanders.
Wouters, J. (2021). Filip van Harvengt, tweede abt van Bonne-Espérance. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 41-43). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Wouda, B. (2007). Swindrehtwert en de Dotatiocode. Zwijndrechtse Wetenswaardigheden, 3, 9-35.
Woodley, R. (2009). Tinctoris and Nivelles: The Obit Evidence. Journal of the Alamire Foundation, 1(1), 110-121.
Wood, I. N. (2016). Reform and the Merovingian church. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 95-111). Manchester: Manchester University Press.
Wolter-von dem Knesebeck, H. (2017). Bernhard von Claivaux und das Bild- und Kunstverständnis bei den Zisterziensern. In A. Claus & Frahm, A. (Red.), Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster (pp. 101-113). Darmstadt: Theiss.
Wogan-Browne, J., & Morton, V. P.. (2003). Guidance for Women in 12th-Century Convents. Library of Medieval Women (p. 203). Cambridge: D.S. Brewer.
Woelki, T. (2010). Die Kartäuser und das Basler Konzil. Zeitschrift für Kirchengeschichte, 121(3), 305-322.

Pagina's