Bibliografie

Exporteer 5938 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zwierlein, C. A. (2013).  Johannes a Lasco und die Devotio moderna um 1540: Kontinuität oder Bruch?. (Kwiatkowski, Iris, Engelbrecht, Jörg, Ed.).Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts. 2, 57-74.
Zuidema, L. (2009).  De functie van kunst in de Nederlandse kartuizerkloosters. (Pansters, Krijn, Ed.).Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld van de Roermondse Kartuizers. 48-61 en 253-254.
van Zitteren, C. (2009).  De Middeleeuwse Antiphonaria uit de collectie Soeterbeeck. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 12(1), 15-22.
Zijlstra, S. (1994).  Studie and studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. De gegevens uit de testamenten. (Mol, J.A.(Hans), Ed.).Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. 779, 233-258.
Ziegler, T. A. (2011).  The Hospital of Saint John: Exploring Charitable Distribution in High Medieval Brussels. Eä. Journal of Medical Humanities & Social Studies of Science and Technologies. 3, 1-32.
Zey, C. (2019).  Hariulf von Oudenburg und der usus curiae im Prozess vor Papst Innozenz II. (1141). (Nowak, Jessika, Strack, Georg, Ed.).Stilus - modus - usus: Regeln der Konflikt- und Verhandlungsführung am Papsthof des Mittelalters. Rules of Negotiation and Conflict Resolution at the Papal Court in the Middle Ages. 44, 97-117.
Zermatten, C. (2016).  Reform Endeavors and the Development of Congregations. Regulating Diversity Within the Carmelite Order. (Pansters, Krijn, Plunkett-Latimer, Abraham, Ed.).Shaping Stability. The Normation and Formation of Religious Life in the Middle Ages. 11, 245-260.
Zermatten, C. (2020).  The Carmelite Rule. (Pansters, Krijn, Ed.).A Companion to Medieval Rules and Customaries. 93, 367-392.