Bibliografie

Exporteer 5636 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Appelmans, J. (2017).  “[qu’] ilz facent bon et brief droit”. Les prémontrés brabançons et le recours à la justice diocésaine, ducale et papale au XVe siècle. (Plouvier, Martine, Ed.).Grandes et petites figures de l’ordre de Prémontré. Les prémontrés et la justice. Actes officiels des 36e et 37e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Auvergne, 2010 - Normandie, 2011. 36-37, 139-160. Abstract
Pée, L. (1999).  “Vande processien ende ommeganghen”. Peiling naar de religieuze en profane elementen in de Dendermonde ommegangen. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. 18, 7-158.
Huijbers, A. (2015).  “Observance” as Paradigm in Mendicant and Monastic Chronicles. (Mixson, James D., Roest, Bert, Ed.).A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond. 59, 111-143.
van Spijker, I. 't (2019).  “Impressed by Their Stamp”: Hagiography and the Cultivation of the Self. (Kahn Herrick, Samantha, Ed.).Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500. 4, 192-208.
Moens, R. (2013).  ‘“De legato domini Arnulphi de Audenarde”. De testamenten van Arnulf IV van Oudernaarde (1242). Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 50, 149-200.
Arnoldussen, S. (2018).  ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. (Nieuwhof, Annet, Knol, Egge, Schokker, Jelle, Ed.).Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis . 99, 199-204. Abstract