Bibliografie

Exporteer 509 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan B  [Alle filters opschonen]
A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
B
Buyle, M. (2017).  Een nieuw museum in de Parkabdij. M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie. 36(3), 67-68.
Buyle, M. (2016).  Een heel eerbiedwaardig manuscript. M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie. 35(6), 73-74. Abstract
van Buuren, F. (1997).  Sint Cunera van Rhenen, een legende. (Mulder-Bakker, Anneke B., Carasso-Kok, Marijke, Ed.).Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. 109-125.
Burton, J. (2009).  Material support II: religious orders. (Rubin, Miri, Simons, Walter, Ed.).Christianity in Western Europe, c. 1100-c. 1500. 4, 107-113.
Burn, D. (2011).  Pierre de la Rue: Missa pro defunctis. (Bergé, Pieter, Christiaens, Jan, Ed.).Dies Irae. Kroniek van het Requiem. 64-72.
Burgers, J. W. J., & Dijkhof E. C. (1995).  De oudste stadsrekeningen van Dordrecht. 1283-1287. Apparaat voor de geschiedenis van Holland. 11, XCVI+115.
Burgers, J. W. J. (2018).  Over het uitgeven van middeleeuwse kronieken. (Erven, Willem, Pijls, Nico, Arts, Nico, Toorians, Lauran, Ed.).Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. 147-157. Abstract
Burgers, J. W. J. (1996).  De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. 1, 820+365 platen.
Burgers, J. W. J. (1997).  Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver. (Vis, G.N.M., Ed.).In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. 3, 65-149.
Burgers, J. W. J. (2008).  De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling. (Vis, G.N.M., Ed.).Het klooster Egmond: hortus conclusus. 5, 172-218.