Bibliografie

Exporteer 6094 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2021
Lettinck, N. (2021).  Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian VI., und seine Begegnung mit Bartolomé de Las Casas. (Meier, Johannes, Ed.).Die Zeit der Reformation aus anderem Blickwinkel. Eine lateinamerikanisch-ökumenische Perspktive. 36, 13-22.
Janssens, H. (2021).  Als de Bliksem. Norberts biografie met glasramen. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 14-26.
Coomans, T. (2021).  Architectural Iconology and Visual Culture: Mediaeval Monasteries in the Duchy of Brabant. (Becker, Julia, Burkhardt, Julia, Ed.).Kreative Impulse. Innovationsleistungen religiöser Gemeinschaften im mittelalterlichen Europa. 9, 209-236.
Benders, J. (2021).  Bisschoppen schaduwen. Een verkenning van het landsheerlijk itinerarium in het Sticht Utrecht, circa 1150-1528. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 49-64.
Caspers, C. M. A. (2021).  Bronnen van inspiratie. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 121-123.
Appelmans, J. (2021).  Cultuur en mecenaat. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 135-138.
Mulder-Bakker, A. B. (2021).  De arm van Johannes de Doper in de Martinikerk van Groningen. (Mulder-Bakker, Anneke B., Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Ed.).Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. 115-117.
Trio, P. (2021).  De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 263-276.
Sanders, J. G. M. (2021).  De eerste zusters van Berne. (Appelmans, Janick, Janssens, Herman, Van Lani, Stefan, Ed.).Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. 58-59.
Groenendijk, H. A., & van Schaïk R. (2021).  De Harense kerkstichting. De Spieker. Periodiek van de Drents Prehistorische Vereniging. 42(3), 9-11. Abstract
Gaens, T. (2021).  De hervorming van de kruisbroeders en de Moderne Devotie. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 401-409.
van Duijl, J. (2021).  De intriges van broeder Sweder Cobbing van de Duitse Orde. (Engen, Hildo van, Nijdam, Han, Vliet, Kaj van, Ed.).Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 529-539.