Signum symposia

2018
Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant
1 december 2018 - Leuven

2017
Religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre
15 december 2017 - Zutphen

2016
Lekenspiritualiteit in de laatmiddeleeuwse stad
3 december 2016 - Antwerpen

2015
De Moderne Devotie: Vijftig jaar na Post
30 mei 2015 - Deventer

2013
Kerk en cultuur in middeleeuws Nederlands-Limburg
16 november 2013 - Maastricht

2012
Religieuze netwerken
30 november 2012 - Brugge

2011
Memoria onderzoek in de Nederlanden
2 december 2011 - Utrecht

2010
De geestelijke ridderorden in de Nederlanden
15 oktober 2010 - Gemert

2009
De nalatenschap van de Sint-Paulusabdij
6 november 2009 - Utrecht

2008
De Leidse bouwhistorie
8 november 2008 - Leiden

2007
De Kartuizers in de Nederlanden
27 oktober 2007 - Roermond

2006
Kloosterhervormingen in de late Middeleeuwen
28 oktober 2006 - Dordrecht

2005
De bisschoppelijke macht in de Nederlanden tijdens de middeleeuwen: veraf of dichtbij?
19 november 2005 - Mechelen