Over Signum

Sinds 1989 is Signum de contactgroep voor ‘sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen’, zoals het voluit heet.

Signum verbindt circa honderd, overwegend Nederlandse en Vlaamse geïnteresseerden in uiteenlopende aspecten van de middeleeuwse kerkgeschiedenis.

Zij worden regelmatig geattendeerd op verversingen van deze website, waarin mededelingen zijn opgenomen, ontwikkelingen op onderzoeksgebied worden gesignaleerd en nieuwe literatuur wordt aangekondigd en besproken.

Ieder najaar organiseert Signum een symposium, dat de gelegenheid biedt om dieper in te gaan op een bepaald thema. In de afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld over middeleeuwse armenzorg, de kleinere seculiere kapittels, lekenspiritualiteit, de Moderne Devotie of de bedelorden in de Nederlanden. Enkele recente symposia bestudeerden de religieuze instellingen in een regio, zoals Gelre, Limburg of Brabant.

Belangstelling? Klik hier voor meer informatie over het Signum-lidmaatschap.