Actueel

Verzoek contributie 2023

Om de activiteiten van de Contactgroep Signum, zoals het bijhouden van de website en het organiseren van het jaarlijkse symposium, ook aankomende tijd mogelijk te maken, willen we u vriendelijk verzoeken om de contributie voor het jaar 2023 te voldoen (voor zover u dat nog niet gedaan heeft), door 10 euro te storten op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44 (BIC INGBNL2A), t.n.v. R.J. Stapel te Leiden, ovv 'Contributie Signum 2023'. Nog geen lid? Nieuwe leden zijn meer dan welkom.

Colloquium: Pensée politique et gouvernement dans l’Occident médiéval (XIe – début XIIIe siècles.)

Dit congres (10-12 mei 2023) over de politieke gedachten in de lange twaalfde eeuw wil de theoretische modellen die in deze periode gehanteerd werden afzetten tegen de politieke praxis. Daarnaast wil het peilen naar de doelstellingen en re receptie van de werken waarin deze politieke beschouwingen vervat zijn.

Lezing Catherine Rosbrook over monastieke ruimte in tiende-eeuws Lotharingen

In het kader van de Medieval Seminar Series Lunch Lectures gaan aan het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent op 21 april twee lezingen door, waarvan één over middeleeuwse religieuze instellingen in de Nederlanden.

Uitbreiding bestuur Contactgroep Signum

We zijn verheugd een uitbreiding van het Signum bestuur bekend te kunnen maken: Melina Reintjens (UGent). Melina studeerde in 2014 af in de onderzoeksmaster Art & Visual Culture aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op opdrachtgevers van religieuze kunst in de zestiende eeuw. Na haar studie was ze betrokken bij verschillende tentoonstellings- en onderzoeksprojecten bij kasteel Huis Bergh en kasteel Heeswijk.

Contactdag over norbertijnen in Henegouwen en Artois

De eenendertigste contactdag voor belangstellenden van de werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden vindt plaats op zaterdag 6 mei 2023. In de abdij van Bonne-Espérance worden de geschiedenis van deze belangrijke Henegouwse abdij toegelicht en komen andere premonstratenzer kloosters in Henegouwen en Artesië aan bod. De sprekers zijn Maurice Servais, Janick Appelmans, Edward De Maesschalck en Christof Leduc. Het programma en een korte inhoud van de lezingen leest u hier.

Mireauslezing over Middelnederlandse gebedenboeken

Op woensdag 22 maart 2023 is Anna Dlabačová van 18u30 tot 20u30 de gastspreker in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience voor de jaarlijkse Miraeuslezing.

Gebedenboeken in het Middelnederlands waren een van de meest gelezen boeken in de laatmiddeleeuwse Lage Landen. Universitair docent Anna Dlabacova is gespecialiseerd in de laatmiddeleeuwse literatuur en cultuur van de Lage Landen, en geeft een lezing over het onderwerp.

Summer school RUG: 'Medieval Religion. Its topicality, methods and sources'

De Rijksuniversiteit Groningen organiseert deze zomer een vijfdaagse Engelstalige 'summer school' over het thema middeleeuwse religie. Voor meer informatie en aanmelding (voor 1 april 2023): https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/medieval-religion/.

CFP: Carthusians and Jesuits in the Late Medieval and Early Modern Period

Het Ruusbroecgenootschap, Cartusiana.org en het Mystical Theology Network organiseren een internationaal congres in Antwerpen op 8-10 juni 2023 in het kader van het stadsfestival "Barokke influencers", onder de titel "Mysticism and Devotion Between the Cell and the World. Carthusians and Jesuits in the Late Medieval and Early Modern Period".

Koorboekblad uit Lebuïnuskapittelkerk keert na ruim 500 jaar terug naar Deventer

De Athenaeumbibliotheek Deventer heeft een blad uit een antifonarium uit de Lebuinuskerk aangekocht. De aankoop is bijzonder, want er zijn nauwelijks boeken uit de Lebuinuskerk bewaard gebleven van voor de Reformatie. Daarnaast zijn er in Deventer tot nu toe helemaal geen boeken of bladen uit de Lebuinuskerk.

Verdiepingscursus (kerkelijke) heraldiek

Antwerpen, 10 november 2022: Kloosters, kathedralen en kleine kerkgebouwen. Allemaal dragen ze tekenen van mecenassen en notabelen die door middel van wapen- of rouwschilden hun naam aan deze plekken verbinden. Van adelijke families tot clerici en religieuze orden. Welke functies hadden wapentekens? Wat is de symboliek of betekenis ervan? Welke info verschaffen ze ons en waar kunnen we verder terecht bij zulk onderzoek?

Pagina's