Actueel

Studiedag Norbertijnen aan de Schelde. 900 jaar Sint-Michielsabdij in Antwerpen

Antwerpen, 4 mei 2024. 900 jaar geleden kwam Norbert van Gennep naar Antwerpen, waar hij een gemeenschap van zijn volgelingen vestigde die uitgroeide tot de befaamde Sint-Michielsabdij. Dit jubileum én de opgravingen die in 2021 op de site van de abdij plaatsvonden, vormen voor de stad Antwerpen de gelegenheid om een herdenkingssteen te onthullen en samen met de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis een studiedag te organiseren.

Enkele archiefbestanden van kerkelijke instellingen uit het Land van Aalst naar het Rijksarchief te Gent

Eind december 2023 werden enkele archiefbestanden van kerkelijke archiefvormers uit de regio Aalst van het Stadsarchief Aalst naar het Rijksarchief Gent (www.arch.be/gent) overgebracht. Concreet gaat het om het archief uit het ancien régime (tot ca.

Opnames van de online lezingen van de Mmmonk School beschikbaar

De zes webinars van de Mmmonk School, die gevolgd konden worden in november en december 2023, zijn voortaan online te bekijken op https://www.mmmonk.be/en/discover/videos/mmmonk-school

Seminariereeks over kwantitatieve codicologie en sociologie van het middeleeuwse boek

Het Parijs LAMOP richt zijn seminariereeks Codicologie quantitative & sociologie du livre médiéval van 2024 op Le livre médiéval: circulations et réseaux (Het middeleeuwse boek: omlopen en netwerken). Tweewekelijks op dinsdag van 17u30 tot 19u30 vindt dit seminarie plaats in de zaal Édouard Perroy van de Sorbonne. De lezingen zijn ook te volgen via de Zoom (salle Édouard Perroy virtuelle, met als permenenten ID-connetie: 947 2923 0810 en wachtwoord CODICO).

Tweedaagse congres ‘De Vrede van Parijs van 1323 en de Schelderegio’

Abdij Middelburg, 14 en 15 maart 2024. Naar aanleiding van de zevenhonderdste verjaardag van het Verdrag van Parijs van 1323 besteedt Project 1323 van het KZGW en UCR met wetenschappelijke en publiekshistorische evenementen aandacht aan de ontwikkeling van de Schelderegio in de middeleeuwen. Na eeuwenlange conflicten die de graven van Holland, Henegouwen en Vlaanderen met elkaar uitvochten werden de grenzen tussen deze vorstendommen in 1323 vastgelegd. Deze geopolitieke ordening van de Schelderegio heeft zijn uitwerking tot op vandaag.

Conferentie ‘Cisterciënzer nonnen in de regio Namen: de abdij van Vivier in de vijftiende eeuw’

Graag maken we u attent op een Franstalig congres over de cistercienzer nonnen van Vivier in de vijftiende eeuw. Locatie: Abdij van Notre-Dame te Vivier, 15 februari 2024, 18-20h. Voor meer informatie: https://rmblf.be/2024/02/03/conference-une-communaute-de-moniales-cister...

Congress Innovationes Lovanienses. Crossroads of Knowledge Transfer between Antiquity, Middle Ages, and Renaissance

Van 6 tot 8 december vindt in Leuven het congres Innovationes Lovanienses. Crossroads of Knowledge Transfer between Antiquity, Middle Ages, and Renaissance plaats.

Lezing Negen eeuwen Norbertijnen langs Demer en Dijle

Op donderdagavond 7 december spreekt Stefan van Lani in Haacht over Negen eeuwen Norbertijnen langs Demer en Dijle (Haacht, Rotselaar, Tremelo, Wakkerzeel, Werchter en Wezemaal).

Cardo et caput omnium ecclesiarum? Regionale Ausprägungen der Romorientierung im hochmittelalterlichen Europa

Congres te Aken, 29 november - 1 december 2023.

In de Rosfabrik (Rosstraße 9 - 13, 52064 Aachen) in het stadscentrum van Aken vindt een congres plaats georganiseerd door het DFG-FNR-Project InterLor. Lotharingien und das Papsttum. Dit project onderzoekt de interacties tussen het pausdom en Lotharingen, het gebied tussen Schelde en Vogezen.

Tentoonstelling rond het antifonarium van Salzinnes

Namen, TreM.a-Musée des Arts anciens, 7 oktober 2023 tot 11 februari 2024

Onder de noemer Des siècles de silence. La découverte de l'antiphonaire de Salzinnes loopt in het TreM.a-Musée des Arts anciens te Namen een tentoonstelling met en rond het antifonarium van Salzinnes. Dit verlucht koorboek werd on 1554-1555 vervaardigd voor priorin Julienne de Glymes. Zij was de voormalige cantrix van de cisterciënzerinnenabdij van Salzinnes bij Namen. Het antifonarium ondergaat nu een restauratie en is daarom uitzonderlijk in Europa. Het wordt bewaard in de Patrick Power Library van de Saint Mary's University in Halifax (Canada).

Pagina's