Lidmaatschap

De Contactgroep Signum wordt volledig geleid door vrijwilligers en is voor de kosten (zoals voor de website en het organiseren van ons jaarlijkse symposium) afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Leden van de Contactgroep Signum worden opgenomen in de mailinglijst en ontvangen regelmatige updates via de mail over nieuws, recensies, en toevoegingen aan de bibliografie. Daarnaast ontvangen leden een korting op de toegang voor het jaarlijkse symposium.

Voor lidmaatschap dient men zich te richten tot het secretariaat (patricia.stoop@uantwerpen.be), onder vermelding van naam, adres, e-mailadres, indien gewenst telefoonnummer, aanstellingsplaats en onderwerp van onderzoek.
De lidmaatschapskosten bedragen € 10,00 per kalenderjaar en dienen, onder vermelding van ‘Contributie Signum [Jaar]’, te worden overgemaakt op:

IBAN: NL 81 INGB 0009 1947 44
BIC: INGBNL2A
t.n.v. R.J. Stapel, Leiden

N.B. Gelieve adreswijzigingen tijdig door te geven aan de secretaris (patricia.stoop@uantwerpen.be).