Abonnement en lidmaatschap

Voor abonnering en lidmaatschap dient men zich te richten tot het secretariaat, onder vermelding van naam, adres, indien gewenst telefoon- en faxnummer, aanstellingsplaats en onderwerp van onderzoek.
De lidmaatschaps- annex abonnementskosten bedragen € 10,00 (€ 6,80 voor studenten en baanlozen beneden de pensioengerechtigde leeftijd) en dienen, onder vermelding van ‘abonnement & lidmaatschap Signum’, te worden overgemaakt op:

Nederland:

gironummer 9194744
t.n.v. Rudolf Bosch
Dorpsstraat 37
7958 RL Koekange

Voor leden in het buitenland:

BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 81 ING B0009194744

N.B. Gelieve adreswijzigingen tijdig door te geven aan de secretaris.