Actueel

Signum symposium 'Materiële cultuur in religieuze instellingen': Gent, 2 december 2023

Sint Pietersabdij (Kapittelzaal). Gent, zaterdag 2 december 2023
Georganiseerd door de Contactgroep Signum i.s.m. het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies van de Universiteit Gent

Religieuze materiële cultuur speelde een belangrijke rol in het dagelijks functioneren van kerken en kloosters. Allerlei objecten, zoals altaarstukken, sculpturen en gewaden, werden gebruikt tijdens de liturgie, fungeerden als persoonlijke memoria en moesten dikwijls ook het prestige van de instelling vergroten. Bestudering van deze kostbare fysieke overblijfselen, tegenwoordig vaak bewaard in een heel andere (museale) context, kan interessante inzichten opleveren in uiteenlopende aspecten van de kerk- en kloostergeschiedenis. Daarom zullen we dit jaar tijdens het Signum-symposium vanuit diverse invalshoeken ingaan op verschillende soorten religieuze materiële cultuur en het ontstaan, de functie en status hiervan binnen middeleeuwse en vroegmoderne religieuze instellingen.

Congress Innovationes Lovanienses. Crossroads of Knowledge Transfer between Antiquity, Middle Ages, and Renaissance

Van 6 tot 8 december vindt in Leuven het congres Innovationes Lovanienses. Crossroads of Knowledge Transfer between Antiquity, Middle Ages, and Renaissance plaats.

Lezing Negen eeuwen Norbertijnen langs Demer en Dijle

Op donderdagavond 7 december spreekt Stefan van Lani in Haacht over Negen eeuwen Norbertijnen langs Demer en Dijle (Haacht, Rotselaar, Tremelo, Wakkerzeel, Werchter en Wezemaal).

Cardo et caput omnium ecclesiarum? Regionale Ausprägungen der Romorientierung im hochmittelalterlichen Europa

Congres te Aken, 29 november - 1 december 2023.

In de Rosfabrik (Rosstraße 9 - 13, 52064 Aachen) in het stadscentrum van Aken vindt een congres plaats georganiseerd door het DFG-FNR-Project InterLor. Lotharingien und das Papsttum. Dit project onderzoekt de interacties tussen het pausdom en Lotharingen, het gebied tussen Schelde en Vogezen.

Tentoonstelling rond het antifonarium van Salzinnes

Namen, TreM.a-Musée des Arts anciens, 7 oktober 2023 tot 11 februari 2024

Onder de noemer Des siècles de silence. La découverte de l'antiphonaire de Salzinnes loopt in het TreM.a-Musée des Arts anciens te Namen een tentoonstelling met en rond het antifonarium van Salzinnes. Dit verlucht koorboek werd on 1554-1555 vervaardigd voor priorin Julienne de Glymes. Zij was de voormalige cantrix van de cisterciënzerinnenabdij van Salzinnes bij Namen. Het antifonarium ondergaat nu een restauratie en is daarom uitzonderlijk in Europa. Het wordt bewaard in de Patrick Power Library van de Saint Mary's University in Halifax (Canada).

Ruusbroecdag 2023: Contemplatie en Actie

Op 1 december vindt in Antwerpen de jaarlijkse Ruusbroecdag plaats. Deze dag wordt georganiseerd naar aanleiding van Jan van Ruusbroecs sterfdag op 2 december 1381. Vier sprekers belichten het thema Contemplatie en Actie elk vanuit een andere invalshoek.

Locatie: Stadscampus, De Tassiszaal, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Programma
14.00 uur John Arblaster (Universiteit Antwerpen), 'Inleiding op het thema en eerbetoon aan Prof. em. dr. Rob Faesen'

Studiedag Vestiges de sainteté (Sporen van heiligen)

Op 1 december vindt in de kapittelkerk te Nijvel de twaalfde studiedag plaats van contactgroep FRS-FNRS Translatio. Antiquité tardive – haut Moyen âge (IVe-Xe siècle)

Programma:
10.00 uur Ontvangst door Philippe Mignot

Eerste sessie Modèle de sainteté voorgezeten door Cl. Bayer
10.10 uur Charles Mériaux (Université de Lille), 'Le Martyrologe Hiéronymien et les nouveaux modèles de sainteté dans le monde franc au VIIIe siècle.'

Mmmonk School 2023 over middeleeuwse boeken en boekcultuur

Mmmonk School 2023 over middeleeuwse boeken en boekcultuur (Online, 17 en 24 november en 1 december 2023)

Mmmonk School pleit voor een holistische benadering van middeleeuwse boeken en wil helpen om schotten tussen disciplines op te heffen. In zes online sessies demonstreren experts de basics van hun specifieke discipline. Als voorbeeld worden Mmmonk-manuscripten gebruikt, maar ook andere manuscripten uit Vlaanderen en omstreken.

Lezing door Nicolas Ruffini-Ronzani

Lezing door Nicolas Ruffini-Ronzani: Autopsie d’un scriptorium. Le parchemin dans la production documentaire et livresque de l’abbaye d’Orval au Moyen Âge (Aarlen, 26 oktober 2023)

Het Rijksarchief Aarlen (Archives de l’État à Arlon, Parc des Expositions 9, 6700 Arlon) host op 26 oktober 2023 vanaf 20u een lezing over het scriptorium van de cisterciënzerabdij van Orval. Spreker is dr. Nicolas Ruffini-Ronzani, archivaris bij het Rijksarchief Namen en docent aan de Universiteit van Namen. De toegang is kosteloos.

Congres over Kerk en gezag in het grensgebied van Frankrijk met Bourgogne, Champagne en Lotharingen

Belval (bij Esch-sur-Alzette, Luxemburg), 28-30 september 2023

Dit ook online te volgen congres bestudeert de dynamieken van vorstelijke en kerkelijke machtsuitbouw van de 10de tot de 13de eeuw in het Frans-Duitse grensgebied dat tegenwoordig Noordoost-Frankrijk, Luxemburg, Wallonië en Rheinland-Pfalz beslaat. Als bijlage het uitgebreide programma.

Binnen dit thematisch interessant congres hebben enkele lezingen betrekking op de Nederlanden:

Pagina's