Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Signumsymposium: Lekenspiritualiteit in de laatmiddeleeuwse stad

Het vijfde lustrumsymposium van Signum getiteld Lekenspiritualiteit in de laatmiddeleeuwse stad vindt plaats op zaterdag 3 december 2016 te Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Hof van Liere), en wordt georganiseerd in samenwerking met het Ruusbroecgenootschap en het Instituut van de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen.

Masterclass met Prof. dr. Walter Simons

Contactgroep Signum organiseert samen met de Nederlandse Onderzoekschool voor Mediëvistiek een masterclass met Prof. dr. Walter Simons (Dartmouth College), op vrijdag 2 december 2016, te Antwerpen. De masterclass is gericht op masterstudenten en PhD-studenten, die vooraf een kort essay dienen te schrijven op basis van een recente publicatie van Simons. De deadline voor registratie is 15 november 2016.
Meer informatie lees je op http://medievistiek.nl/news/masterclass-with-prof-walter-simons-dartmout...

Congres Bishops in the ‘Century of Iron’. Episcopal Authorities in France and in Lotharingia, 900-1050

Op de congreswebsite http://www.bishops900-1050.ugent.be/ kan u alles lezen over dit congres dat op 24 en 25 november in Gent en Brugge plaats vindt.

Het programma ziet er als volgt uit:

Monuments & Memory, afscheidscollege Sible de Blaauw

Ter gelegenheid van het afscheidscollege van prof. Dr. Sible de Blaauw organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen op 11 november 2016 een symposium. Gelegenheidsadres is de senaatszaal, gelegen Comeniuslaan 2 te Nijmegen.

'Relics @ The Lab’

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) organiseert op 27-28 oktober te Brussel de internationale workshop 'Relics @ The Lab', over wetenschappelijke en archeologische benaderingen van middeleeuwse relieken. Het programma, praktische info en een inschrijfformulier vindt u op de website http://org.kikirpa.be/relicsatthelab/index.php.

Boekvoorstelling van de uitgave van de kaarten van de norbertijnenabdij van Ninove

Op zaterdag 9 juli 2016 om 11 uur wordt te Ninove de Kaarten van de abdij van Ninove (1616 – 1781), uitgegeven door dr. Jaak Ockeley, voorgesteld.

Congres over de premonstratenzers en wouden in Rosheim (Elzas)

Van vrijdag 23 tot zondag 25 september 2016 organiseert de CERP, voluit Centre d’Études et de Recherches Prémontrées, een congres over Les prémontrés et la forêt in het Franse Rosheim.

Uitgestelde studiedag ‘In saecula saeculorum’ over parochiearchieven op vrijdag 30 september 2016

Omwille van de stakingsperikelen werd de studiedag ‘In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen’ in juni 2016 uitgesteld. Een nieuwe datum (vrijdag 30 september 2016) is geprikt en de locatie (Het Algemeen Rijksarchief te Brussel) blijft dezelfde.

Oratie Gabri van Tussenbroek

Op woensdag 9 december 2015 aanvaardde Signumlid dr. Gabri van Tussenbroek aan de Universiteit van Amsterdam het ambt van Hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam.

Call for papers ‘Individualization of Religious Practices’

Op 26 en 27 oktober 2016 vindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen het congres Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550) plaats.