Links

De onderstaande lijst is verre van compleet. Aanvullingen en suggesties zijn zeer welkom op redactie@contactgroepsignum.eu.

Bibliografieën
Regesta Imperii
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Cartusiana - Geschiedenis van de kartuizerorde in de Nederlanden

Projecten en Thematische sites
Historici.nl
Narrative sources
Monasticon Trajectense
Kloosterkaart. Nederlandse middeleeuwse kloosters
Kloosterlijst VU
Medieval Memoria Online
Franciscaans Studiecentrum
Cartusiana - Geschiedenis van de kartuizerorde in de Nederlanden
CERP - Centre d'Etudes et de Recherches Prémontrées - Bibliographie
Trajecta
Onderzoekschool Mediëvistiek
Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte
Réseau belge des médiévistes de langue française
Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici
Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

Bronnen en Collecties
Utrechtse Kronieken
The Rooklooster Register Unveiled
Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant
Cartago - Het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe
Monasterium.net (Online bronnenverzamelingen uit Midden en Oost Europa)
Oorkonden van premonstratenzer abdij van Postel (BHIC)
Diplomata Belgica. The Diplomatic Sources from the Medieval Southern Low Countries
Gedigitaliseerde uitgaven van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Gedigitaliseerde boeken van premonstratenzer auteurs - Centre for Norbertine Studies
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Medieval Manuscripts in Dutch Collections
Manuscripta Mediaevalia (Duitse manuscripten verzamelingen)
Medieval Manuscripts on the Web
Middeleeuwse handschriften - Website Otto Vervaart
Rechtsgeschiedenis - Website Otto Vervaart

Musea en Archieven
Archieven.nl
Het Rijksarchief in België
De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht
Museum Catharijneconvent
Museum Parcum