Bibliografie

Thüss B, Marijnissen E. Het klooster Groot-Galilea te Sibculo in zijn historische context. In: van Dijk R, Vonk M, editors. Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580. Vol 203. Kampen-Nijmegen: Ijsselacademie-Titus Brandsma Instituut; 2007. p. 71-97. (Publicaties van den Ijsselacademie; vol 203).
Marijnissen E. Schatten van het Sint Agnesklooster. In: Hinke J, Hoitink Y, Ulrich E, editors. Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. Hengelo: Broekhuis; 2004. p. 111-28.