Bibliografie

Stoop P. Levende beelden? Pelgrims op de planken’. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria . Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 51-70. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).
Mertens T. Den rechten wech te hemelrijke waert. Een Middelnederlandse berijmde bewerking van De tribus dietis van Robert de Sorbon. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria. Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 89-106. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).
Willaert F. Pelgrims naar het land van de minne: Mystagogie en memoria bij Hadewijch van Brabant. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria. Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 71-88. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).
Biesheuvel I. Middelnederlandse pelgrimages, hoever en waarheen? Een verkenning. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria. Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 37-49. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).