Bibliografie

Gerritsen-Geywitz G, Gerritsen WP. De Ordinarius van Sint-Salvator: codicologische en editietechnische aspecten. In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Vol 20. Hilversum: Verloren; 2004. p. 87-111. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 20).
van den Hoven van Genderen AJ. Een ordinarius uit 1576 voor de votiefmissen op de dagen van de week in het kapittel van Sint-Marie te Utrecht. In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Hilversum: Verloren; 2004. p. 143-70. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek).
Hascher-Burger U. Auf Spurensuche: Instrumentalmusik in der Devotio moderna. In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Vol 20. Hilversum: Verloren; 2004. p. 127-42. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 20).
de Loos I. Van kaarsen en kerken: liturgie, paraliturgie of géén liturgie? In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Vol 20. Hilversum: Verloren; 2004. p. 221-37. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 20).
Bowen CM. The Sequence Repertoire of the Diocese of Utrecht Enlightened by Four Libri Ordinarii of the Diocese. In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Vol 20. Hilversum: Verloren; 2003. p. 59-86. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 20).
De Ridder-Symoens H. Onderwijs aan de middeleeuwse universiteit. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Scholing in de middeleeuwen. Vol 13. Hilversum: Verloren; 1994. p. 189-204. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 13).
de Jong M. De school van de dienst des Heren. Kloosterscholen in het Karolingische Rijk. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Scholing in de middeleeuwen. Vol 13. Hilversum: Verloren; 1994. p. 57-85. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 13).
Mostert M. Kennisoverdracht in het klooster. Over de plaats van lezen en schrijven in de vroegmiddeleeuwse monastieke opvoeding. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Scholing in de middeleeuwen. Vol 13. Hilversum: Verloren; 1994. p. 87-125. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 13).
van den Hoven van Genderen AJ. Kanunniken, kloosters en kerkgebouwen in het laat-middeleeuws Utrecht. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Utrecht: Verloren; 1991. p. 197-225. (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek; vol 10).
Vellekoop K. Liturgie in een Utrechtse kapittelkerk: de koorboeken van Sint-Marie. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 227-42. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).