Bibliografie

van Dijk R. De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van Christus. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 355-68. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Tot vertroosting en ter herinnering. De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 129-97. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 311-52. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Titus Brandsma en de editio critica van de verzamelde geschriften van Geert Grote. Geschiedenis van een editieproject. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 85-126. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Thematische meditatie en het beeld. Visualiteit in de Geestelijke opklimmingen van Gerard Zerbolt van Zutphen. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 281-310. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van der Pol F. The Book of Hours from the Sisters of Saint Agnes in Kampen. A Spiritual Guide for a Community of Worship. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 169-92. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).
van Dijk R. Toward Imageless Contemplation. Gerard Zerbolt of Zutphen as Guide for Lectio Divina. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 3-28. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).
Blommestijn H. Growing toward Likeness. Gerard Zerbolt of Zutphen's View of the Spiritual Journey. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 121-56. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).
Scheepsma WF. Mysticism and Modern Devotion. Alijt Bake's (1415-1455) Lessons in the Mystical Way of Living. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on the Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 157-67. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).