Bibliografie

Cordfunke EH, van der Borg K. Adelbert van Egmond. In: Hallewas DP, Scheepstra GH, Woltering PJ, editors. Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag. Hilversum: Verloren; 2002. p. 235-9.
Hendrikx P. Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van Middelburg (9e-14e eeuw). In: Hallewas DP, Scheepstra GH, Woltering PJ, editors. Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag. Hilversum: Verloren; 2002. p. 241-67.
Verwers WJ, Stoepker H. De houten kerken in Brabant. In: Hallewas DP, Scheepstra GH, Woltering PJ, editors. Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag. Hilversum: Verloren; 2002. p. 93-117.
van Doesburg J. De elf gedaanten van de Sint Maartenskerk in Tiel. In: Hallewas DP, Scheepstra GH, Woltering PJ, editors. Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag. Hilversum: Verloren; 2002. p. 77-91.