Bibliografie

Cordfunke EH, van der Borg K. Adelbert van Egmond. In: Hallewas DP, Scheepstra GH, Woltering PJ, editors. Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag. Hilversum: Verloren; 2002. p. 235-9.