Bibliografie

Deneckere A, Vandenabeele P, Moens L. Pigmentidentificatie. In: de Coene K, De Reu M, De Maeyer P. Liber Floridus. 1121. De wereld in een boek. Tielt: Lannoo; 2011. pp. 149-157.