Bibliografie

Diemel B. Een eeuwige band tussen levenden en doden. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen . Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 86-87.
Folkerts S. De vertaler van het Nieuwe Testament?. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 124-125.
Dlabačová A. Een weelde aan allegorische beelden. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 164-165.
Lettinck N. P(r)ater Brugman en de Moderne Devotie’. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 204-205.
Dlabačová A, Hofman R. Hoe past de Moderne Devotie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden?. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 16-19.
Hofman R. Alle katten moeten een pak rammel krijgen. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 58-59.
Mertens T. De koe in elke devoot. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 98-99.
van Dijk M. Zusterlijk zielenheil. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 136-137.
van Engen J, Hofman R. De priorin die werd verbannen. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 174-175.
Caspers CMA. Een vermeende voorloper van de Reformatie. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 210-211.

Pagina's