Bibliografie

Castelain R. De oudste charters betreffende Waregem berustend in het kathedraalarchief in Doornik. Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring “De Gaverstreke”. 2010;38:93-8.
Castelain R. Onuitgegeven oorkonden van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 2005;42(2):211-46.
Van Bockstaele G. Het hospitaal tijdens het Ancien Régime. 1200-1796. In: Ghijs N, Martens M, Castelain R, Van Bockstaele G, editors. Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde en de Zusters Bernardinnen. Een bijdrage tot de ontsluiting van 800 jaar geschiedenis 1202-2002. Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; 2004. p. 3-78.
Castelain R. Margriete van Hemsrode, een vermeende priorin in het hospitaal (1232). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 2000;37:229-34.
Castelain R. Fraude in de hospitaalrekeningen (1472). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 1999;36:88-97.
Castelain R. Feodaal en kerkelijk bezit in Ouwegem (14de-17de eeuw). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 1996;33:61-81.