Bibliografie

van Dijk R. Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie. Hilversum: Verloren; 2015. (Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum). Abstract
van Dijk R. Die Kölner Kartause als Behüterin des spätmittelalterlichen Mystik. Ihre Beziehungen zu Maria Van Hout. In: Gaens T, Timmermans F, editors. Tradition et transformation. Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne. Colloque international à l’occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010). Vol 306. Saint-Etienne: CERCOR; 2015. p. 335-50. (Analecta Cartusiana; vol 306).
van Dijk R. Iuxta modum cartusiensium. Kartäusische Einflüsse in der spätmittelalterlichen Klosterlandschaft der Niederlande. In: Pansters K, editor. The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage. Vol 4. Leuven: Peeters; 2014. p. 105-27. (Studia Cartusiana; vol 4).
van Dijk R. Tussen kartuizers en cisterciënzers. De brieven van Geert Grote aan de abdij van Kamp. In: Molvarec SJ, Gaens T, editors. A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Vol 2. Leuven: Peeters; 2013. p. 127-63. (Studia Cartusiana; vol 2).
van Dijk R. Johannes Busch op de Lüneburger Heide. Hervorming en verzet in het cisterciënzerinnenklooster te Wienhausen. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 369-96. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Vrouwelijk Windesheim. De uitstraling van mater Salome Sticken. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 199-224. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van Christus. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 355-68. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Tot vertroosting en ter herinnering. De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 129-97. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 311-52. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Titus Brandsma en de editio critica van de verzamelde geschriften van Geert Grote. Geschiedenis van een editieproject. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 85-126. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).