Bibliografie

Rose (E)EGE. Versneden gebeden. Liturgische fragmenten in archiefstukken van Utrechtse kapittelkerken. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 56-61.
Paget S, Kolner F. Fragment uit een vijftiende-eeuwse augustijner leefregel. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 146-149.
van Zanten A. Pokkenbriefjes in antifonaria. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 258-261.
Verhaar O. Gezangen van Utrecht naar Kopenhagen. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 80-85.
Waagmeester B, Wassenaar J. Middeleeuws computeren. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 180-187.
de Heer M, Paroubek-Groenewoud R. Tegenpaus in Utrecht. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 110-113.
Raaijmakers J. Bezinning op de betekenis van Kerst?. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 218-223.
de Heer M, Paroubek-Groenewoud R. De bijbel als kladblaadje. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 50-53.
Piening R. Een met recht verveelde student?. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 140-145.
Mol M. In de ban(d) van de calvinistische kanunnik. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 254-257.

Pagina's