Bibliografie

Willaert F. Hadewijchs laatste vers (Lied 45, vs. 40). In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 655-63. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Willaert F. Een minnezanger in het klooster: het lied Liepliker zaert in Arnhem, Centrale Bibliotheek, ms. 6. In: Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Vol 20. Hilversum: Verloren; 2004. p. 343-52. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediƫvistiek; vol 20).
Willaert F. Pelgrims naar het land van de minne: Mystagogie en memoria bij Hadewijch van Brabant. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria. Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 71-88. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).
Willaert F. Ruusbroec als auteur. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 59-72. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).