Bibliografie

de Melker BR. Burgers en devotie. 1340-1520. In: Carasso-Kok M. Een stad uit het niets tot 1578. Amsterdam: SUN; 2004. pp. 251-311.
de Melker BR. Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Supplement. Apparaat voor de geschiedenis van Holland. Hilversum: Verloren; 1995. p. 109+XII.
de Melker BR. De vroegste testamentaire praktijk in Amsterdam. In: de Melker BR, de Roever MB. Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. Amsterdam; 1995. pp. 107-130.
de Melker BR. De vroegste testamentaire praktijk in Amsterdam. In: de Melker BR, de Roever MB. Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. Amsterdam; 1995. pp. 107-130.
Koorn FWJ. De stichting van het Maastrichtse tertiarissenconvent Calvariënberg. In: de Melker BR, de Roever MB. Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. Amsterdam; 1995. pp. 97-106.
Bessem R. Een laat-middeleeuws falsum in het cartularium van het Kartuizerklooster bij Amsterdam. In: de Melker BR, de Roever MB. Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. Amsterdam; 1995. pp. 143-154.
Harenberg EJ. Een mislukte Bethlehemse vervalsing van kort vóór 1325. In: de Melker BR, de Roever MB. Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis. Amsterdam; 1995. pp. 131-142.

Pagina's