Bibliografie

Stoop P. Nuns’ Literacy in Sixteenth‑Century Convent Sermons from the Cistercian Abbey of Ter Kameren. In: Blanton V, O'Mara VM, Stoop P, editors. Nuns’ Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue. Vol 26. Turnhout: Brepols; 2013. p. 293-312. (Medieval Women. Texts and Contexts; vol 26).
Scheepsma WF. Writing, Editing, and Rearranging: Griet Essinchghes and her Version of the Sister-Book of Diepenveen. In: Blanton V, O'Mara VM, Stoop P, editors. Nuns’ Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue. Vol 26. Turnhout: Brepols; 2013. p. 275-92. (Medieval Women. Texts and Contexts; vol 26).
Mertens T. Praying in the Vernacular: Middle Dutch Imitative Forms of the Divine Office from the 1370s to 1520s. In: Blanton V, O'Mara VM, Stoop P, editors. Nuns’ Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue. Vol 26. Turnhout: Brepols; 2013. p. 133-46. (Medieval Women. Texts and Contexts; vol 26).
Stoop P. Schrijven pro pretio in Jericho. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 559-78. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Stoop P. The writing sisters of Jericho: authors or copyists? In: Anderson R, editor. Constructing Medieval Sermon. Vol 6. Turnhout: Brepols; 2007. p. 275-308. (Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching; vol 6).
Stoop P. De bijbelvertaling in Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken: "Wat wi verstaen bi deser". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 169-77. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Stoop P. Levende beelden? Pelgrims op de planken’. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria . Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 51-70. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).
Mertens T. Den rechten wech te hemelrijke waert. Een Middelnederlandse berijmde bewerking van De tribus dietis van Robert de Sorbon. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria. Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 89-106. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).