Bibliografie

Stoop P. Levende beelden? Pelgrims op de planken’. In: de Wilde P, van Gijsen A, Mortelmans J, Stoop P, editors. Op reis met Memoria . Vol 81. Hilversum: Verloren; 2004. p. 51-70. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 81).