Bibliografie

Booma JG. Kwam in 1563 in Thorn een gereformeerde synode bijeen? In: den Boer WA, Booma JGJ, Jacobs APJ, Jacobs JYHA, editors. Onder ‘t kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn. Vol 4. Gouda: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; 2010. p. 30-41. (Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 4).