Bibliografie

Trio P. De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 263-76.
Trio P. Confraternities as Such, and as a Template for Guilds in the Low Countries during the Medieval and the Early Modern Period. In: Eisenbichler K, editor. A Companion to Medieval and Early Modern Confraternities. Vol 83. Lieden: Brill; 2019. p. 23-44. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 83).
Trio P. Colard Mansion and the Bruges Guild of Book Producers and Merchants (1457/58-1484). In: Hauwaerts E, de Wilde E, Vandamme L, editors. Colard Mansion. Incunabula, Prints and Manuscripts in Medieval Bruges. Gent: Snoekc; 2018. p. 43-51.
Trio P. Ontwikkelingen te Oudenaarde in de late middeleeuwen op kerkelijk, godsdienstig en charitatief vlak. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 2013;50:325-56.
Trio P. Obituaries or Anniversary Books: Handle with Care! The Example of the Ypres Confraternity of Our Lady. In: de Weijert R, Ragetli K, Bijsterveld AJA, van Arenthals J, editors. Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren. Vol 137. Hilversum: Verloren; 2011. p. 179-93. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 137).
Trio P. De zorg voor lichaam en ziel in het licht van de eeuwigheid (late middeleeuwen). In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 237-43.