Bibliografie

Bastiaensen J, Hopstaken J. Drie pastorieën van de abdij Tongerlo in één beekdal: Essen, Kalmthout en Roosendaal. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 48-97.
Bastiaensen J, Hopstaken J. Drie pastorieën van de abdij Tongerlo in één beekdal: Essen, Kalmthout en Roosendaal. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 48-97.
Cijffers-Rovers B. Witheren buiten de abdijmuren. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 17-47.
Caimo K. Pastorieën van de abdij van Park. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 114-213.
Van Lani S. De abdij van Park en haar netwerk van pastorieën. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 98-113.