Bibliografie

Noë H. Ruusbroec the Author. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 100-29. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
Noë H. 'Vlieten inde welde zeebaren'. De waterbeeldspraak in Jan van Ruusbroecs 'Die geestelike brulocht'. In: Baert B, Fraeters V, editors. Het wellende water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland. Vol 34. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2005. p. 85-121. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series B; vol 34).