Bibliografie

Van Belle R. Grafmonumenten in de twaalfde-zestiende eeuw. In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 151-61.