Bibliografie

Spoel D. De Andreaskerk: de geschiedenis van het kerkgebouw vanaf 1176 tot aan 1436. In: Kouwenhoven G, Kummer J, Pereboom F, editors. 'In eenen aangenamen oord ...'. Een bundel opstellen bij 700 jaar Hattems stadsrecht. Vol 116. Kampen: Stichting IJsselacademie; 1999. p. 91-110. (Publicaties van de IJsselacademie; vol 116).